Wypełnij test, zaznaczając
jedną odpowiedź w każdym pytaniu:

Bosch Mum
1. Co najbardziej cenisz sobie w robotach kuchennych?